เชียงใหม่แผนที่ โรงแรมวิลล่า, โรงแรมและรีสอร์ท - E-HOTEL THAILAND | จองโรงแรมออนไลน์

TAT License No.34/00099 E-TRAVEL INFORMATION CO.,LTD.

เชียงใหม่แผนที่ โรงแรมวิลล่า, โรงแรมและรีสอร์ท

เชียงใหม่เป็นเมืองโบราณอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยติดกับแม่น้ำปิง ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองและเป็นเมืองหลวงของไทยในราวคริสตศักราชที่ 13-16 ปัจจุบันยังคงเป็นเมืองหลัก เศรษฐกิจดีรองจากกรุงเทพ เชียงใหม่เป็นเมืองเก่าที่มีคูเมืองและกำแพงเมือง สิ่งปลูกสร้างใหม่ ๆ จะอยู่รอบ ๆ เมืองเก่า เชียงใหม่มีวัดเก่าแก่มากมาย มีไนท์บาซ่า มีการขี่ช้าง มีรีสอร์ทหรู และมีกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย รวมถึงมีจุดชมวิวในเชียงใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด