หาดใหญ่แผนที่ โรงแรมวิลล่า, โรงแรมและรีสอร์ท - E-HOTEL THAILAND | จองโรงแรมออนไลน์

TAT License No.34/00099 E-TRAVEL INFORMATION CO.,LTD.

หาดใหญ่แผนที่ โรงแรมวิลล่า, โรงแรมและรีสอร์ท

หาดใหญ่เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา อยู่ทางภาคใต้ของไทย ที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าของภาคใต้ มี รถไฟ สนามบิน และอาคารตึกสูงจำนวนมาก ดังนั้นผู้คนทั่วไปจะเรียกหาดใหญ่ว่า \"กรุงเทพน้อย\" หาดใหญ่อยู่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย จึงมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวนมากมาท่องเที่ยวในช่วงวัน หยุดของศาสนาอิสลาม